Financiën

Financiering van de bevoorradingsketen

Waarom de financiering van uw bevoorradingsketen optimaliseren? Hoe behaalt u een langere betalingstermijn bij u uw kleinste leverancier via Spot Buy Center?

Hoe werkkapitaal vrijmaken?

Supply chain finance is een geheel van oplossingen die de cashflow optimaliseert door kopers de mogelijkheid te bieden de betalingstermijn van leveranciers te verlengen. Via Spot Buy Center kon u met een vingerknip de betalingstermijnen van duizenden leveranciers verlengen. Zelfs van de plaatselijke bakker waar u een broodje kocht.

Een beter werkkapitaal is essentieel. Het zorgt voor de cash die u nodig heeft om uw bedrijf te runnen.


Verklaring van afkortingen:

 • Voorraaddagen (DIH) = Voorraad/(Kostprijs van de omzet/365)
 • Aantal dagen verkoop (DSO) = Vorderingen/(Verkoop/365)
 • Days Payable Outstanding (DPO) = Schulden/(Kostprijs van de omzet/365)
 • Cash Conversie Periode (CCP) = DSO + DIH - DPO
 • CCP meet de tijd tussen voorraden en liquide middelen uit verkoop


Hoe werkt dit via Spot Buy Center?

Als koper verlengt u de betalingstermijnen met Spot Buy Center (bv. van 60 naar 120 dagen), waardoor de uitstroom van kasmiddelen drastisch afneemt.

Wij bieden een oplossing om dit negatieve effect op leveranciers, die later betaald worden, te compenseren.

Onze oplossing biedt ons de mogelijkheid om vroegtijdig betaald te worden door onze facturen aan onze financiële partner te verkopen. Dit compenseert het negatieve effect van langere betalingstermijnen, terwijl u toch uw doelstellingen voor de optimalisering van uw cashflow kunt halen. Leverancier

Factuur geboekt als A/R op balans tot de betaling is ontvangen, maar heeft optie om factuur vóór vervaldatum te verkopen aan financiële partner van Spot Buy Center (in ruil voor financiële korting)

Zakelijke gebruiker

Factuur geboekt als A/P op de balans tot betaling aan de financiële partner van Spot Buy Center (op oorspronkelijke vervaldatum)

Wat zijn de belangrijkste voordelen?

Leverancier:

 • Toegang tot een aantrekkelijke, niet in de balans opgenomen financieringsoptie (indien non-recourse) op basis van de kredietwaardigheid van de koper
 • Flexibel beheer van werkkapitaal en vrije cashflow: optie om inningen te versnellen (DSO) en toegang tot onmiddellijke liquiditeit
 • Vermindering van het kredietrisico door te kiezen voor vervroegde betaling, waardoor vermindering/annulering van de handelskredietverzekering mogelijk wordt, waardoor de kostprijs van de verkochte goederen daalt
 • Verbeterde zichtbaarheid op inkomende geldstromen: instromen worden geïnitieerd door leverancier
 • Versterking van de betrekkingen met handelspartners

Zakelijke gebruiker:

 • De behoefte aan werkkapitaal verminderen en de vrije cashflow voor tail spend verhogen door langere betalingstermijnen (DPO)
 • Versterking van de betrekkingen met handelspartners
 • Verminder de operationele impact van staartuitgaven via één enkele leverancier (bv. één betalingstermijn, altijd een correct factuur, één factuurtemplate, één leverancier)

Samenvatting:

Waarom financiering van de toeleveringsketen? (SCF)

 1. Werkkapitaal is het geld dat u nodig hebt om uw bedrijf te runnen: het financiert het gat tussen de betaling aan uw leverancier en het geld dat u van uw klant int.
 2. Door de betalingstermijnen te verlengen, verlaagt u het werkkapitaal.
 3. Leveranciers willen echter graag zo snel mogelijk incasseren.
 4. SCF overbrugt de kloof tussen latere betaling door de koper en eerdere inning van contanten door de verkoper.
 5. SCF maakt het mogelijk goedkoper te financieren dan traditionele bedrijfsfinanciering, aangezien zij gebaseerd is op zelfliquiderende activa en een aanvulling vormt op die andere bronnen.

Extra voordeel via Spot Buy Center:

 1. Traditionele SCF wordt gewoonlijk toegepast voor specifieke inkoopvormen. 
 2. De door Spot Buy Center aangeboden oplossing voor het beheer van "tail spend" maakt het echter mogelijk SCF-technieken toe te passen op "tail spend", gezien de vereenvoudiging en de efficiëntiewinst die dit de koper oplevert: minder facturen en één enkele uitgebreide betaling voor al uw "tail spend"-leveranciers.

WIN-WIN

Inkopende organisaties kunnen hun betalingstermijnen verlengen, en leveranciers kunnen eerder betaald worden. Het is een echte win-win oplossing voor beide handelspartners. 

Dit werkkapitaal kan zowel door kopers als leveranciers worden gebruikt om nieuwe innovatie of concurrerende initiatieven te financieren. Het kan worden gebruikt om economische of industriële volatiliteit te doorstaan en marges te beschermen of te vergroten. Geld dat traditioneel werd vastgezet in crediteuren en crediteuren kan nu worden gebruikt om inkomsten te genereren en strategisch voordeel te behalen op de markt. 

Supply chain financiering versterkt ook de gezondheid en de relaties met leveranciers. Niet alleen worden de gevolgen van langere betalingstermijnen geminimaliseerd of tenietgedaan, leveranciers kunnen ook vrijwel onmiddellijk betaling voor facturen ontvangen tegen een rente die vaak vele malen lager is dan bij andere financieringsmethoden. Deze grotere cashflow kan leveranciers beschermen die vaak kwetsbaarder zijn voor marktdynamiek. 

Via Spot Buy Center kon u werkkapitaal winnen en al uw c-leveranciers en daarbuiten op een verlengde betalingstermijn zetten (>90 dagen netto) zonder enige moeite!


Downloads

Contacteer ons

Contacteer ons voor een demo die u een andere kijk geeft op tail spend-management. 

contacteer ons