Staartuitgaven

Sourcing Centrum

Extra handen van Spot Buy Center

Sourcing Center is een zusterdivisie van Spot Buy Center.

Wij kopen voor miljoenen euro's aan en voeren duizenden transacties uit voor onze klanten. Zo kunnen wij ons netwerk voortdurend uitbreiden, en onze expertise rond aankopen in de uiteenlopendste categorieën versterken.

De experts van ons Sourcing Center helpen u bij tactische en strategische aankoopprojecten. Voor strategische projecten houden wij vast aan indirecte categorieën. Voor tactische aankopen kunnen wij zowel direct als indirect behandelen.

Tijdelijk extra handen nodig voor uw aankopen?

Kom dan naar Sourcing Center. Onze medewerkers staan bij ons op de loonlijst, gebruiken onze sourcing tools en onze ad hoc sourcing methodiek. Wij kunnen u een goede inschatting geven van de potentiële resultaten en hoeveelheid werk en dus werken aan een winstdelingsmodel.

Ad-hoc-negotiatie: service, ontzorging, snelheid

'Ad hoc' betekent voor een specifiek geval op een specifiek moment. Deze projecten zijn vaak onvoorzien, of ze komen op een moment dat uw eigen aankopers het al druk hebben met hun dagelijkse werk.

Het loont niet om te veel aankopers in huis te hebben. Vang die extra werklast en pieken liever op met tijdelijke krachten. Zo verdient u er nog iets op terug. 

Baat het niet, dan schaadt het niet!

Het grootste deel van de vergoeding voor ad-hoc-negotiatieopdrachten is variabel. Eventele besparingen worden gedeeld. Zijn er geen besparingen? Dan zijn er ook amper kosten. We bespreken en documenteren dit grondig op voorhand.

We vragen altijd een minimum aan dossierkosten. Enerzijds om misbruik van onze diensten en misverstanden te voorkomen, anderzijds om te vermijden dat we louter worden ingezet als 'benchmark' (hoewel dat nog altijd kan natuurlijk).

Ad- hoc-negotiatiemethode

Dit is dé sleutel tot succes – voor de resulaten, maar ook voor de samenwerking en het partnerschap.

Samenwerking

Elke opdracht begint met een bespreking en een duidelijke afstemming van omvaing, verwachtingen en timing.

Tijdens het (korte of lange) traject plannen we feedbackmomenten om uw ideale oplossing te vinden en de negotiatiestrategie te bespreken. U hoeft niet voor de goedkoopste oplossing te gaan omdat wij er dan meer aan verdienen. U kiest gewoon wat u nodig hebt. 

Resultaten

Wij bereiken ze volgens het eeuwenoude principe van 7-stappen sourcing: Scoping/specs - analyse (kansen & bedreigingen) - strategie - leveranciersselectie - RFQ/RFP - onderhandelen - order/contract.

De voorbereiding is minstens zo belangrijk als de onderhandeling. De voorbije jaren hebben wij onze klanten miljoenen euro's bespaard.

En het hoeft niet herhaald te worden: Elke besparing, elke goede onderhandeling of elk goed contract, heeft een onmiddellijk effect op uw resultaat, op uw inkomsten.

Omvang van het project

Is er een minimumwaarde die het project moet vertegenwoordigen? Heel eenvoudig: Nee.
De grootte van het project doet er niet toe.

Timing

We gaan binnen de week voor u aan de slag

Downloads

Contacteer ons

Contacteer ons voor een demo die u een andere kijk geeft op tail spend-management. 

contacteer ons